Neden MOBİSAD Fuarı ve Zirvesi

Çünkü

 • MOBİSAD Fuarı ve Zirvesi “Mobil İletişim” alanında yurtiçinde düzenlenen sektöre özel ilk ve tek etkinliktir.
 • Sektörün özel firmalarının katılımcı olduğu, en değerli ziyaretçilerin de davet edildiği bir etkinlik olacaktır.
 • Sektörün ülkemizdeki gücü ve yetenekleri sergilenecektir.
 • Sektörün önde gelen firma ve markalarının güçlerini sergilediği etkinlikte, sektörün yenileri de kendilerini tanıtma imkanı bulacaktır.
 • Mobisad Fuarı ve Zirvesi, ilk yılını takiben sektörü ülkemizde uluslararası buluşması olacak şekilde planlanmıştır.
 • Mobisad Fuarı ve Zirvesi sadece bir fuar veya konferans değil, fuar ve konferansın birarada düzenlendiği CONFEX (Conference Exhibition) konseptinde düzenlenecektir.
 • Mobisad Fuarı ve Zirvesi’nde sektörün bugünü ve yarını zirvede konuşulacaktır.
 • İlgili kurumlar ve söz sahibi isimler ile sektörün sorunları konuşulacak ve çözümleri tartışılacaktır.


MOBİSAD Fuarı ve Zirvesi

 • MOBİSAD Derneği’nin 22 yıllık deneyimi ve sektördeki prestijine uyumlu,
 • Noya Fuar (Marmara Fuarcılık)’ın 24 yıllık deneyimi ile oluşturulmuş,
 • Sektörün dinamiklerine ve yapısına uygun,
 • Sektörün en büyüğünden ve en eskisinden, en küçüğüne ve en yenisine kadar her kesimi

kapsayacak özellikte düzenlenecektir.


MOBİSAD Fuarı ve Zirvesi’nin organizasyonunda;

 • MOBİSAD Derneği’nin sektördeki 22 yılının getirdiği ilişkileri ve gücünün,
 • Sektörünün tek STK’sı olması ve 15 bin üzerinde noktayı temsil etmesinin,
 • Mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi ve alt bayileri kapsayacak şekilde sektörü geniş ölçekte kapsamasının,
 • Sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkısı için yaptığı çalışmaların ,
 • Noya Fuar (Marmara Fuarcılık)’ın sektördeki 24 yılının,
 • Sektöre hakimiyetinin ve sektördeki ilişkilerinin,
 • Sektördeki en değerli ve güncel bilgi bankasına sahip olmasının,
 • Sektörel meselelerle ilgili birçok araştırma yapmasının,

Birikimi ve gücü var…