MOBİSAD Derneği Hakkında

1998 yılının Ağustos ayında kurulan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD); mobil telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektöründe, tüm Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin noktayı temsil etme kabiliyetine sahip bir dernektir.

Üyelerinin iş hacmi değerlendirildiğinde, Türkiye’nin en önemli 3 STK’sından biri olan Derneğimiz; 24 yıldır, mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi ve alt bayilere hizmet vermiş, onların ortak sesi olmuştur.

Önceliği ülke menfaati olan MOBİSAD; bugüne değin toplum yararına yaptığı ve toplumun tüm kesimlerince kabul gören çalışmaları ile hakkı olan saygınlığı kazanmış bir sivil toplum kuruluşudur.